Waarom Fine Art?

Wat het Bouwhuis beweegt met haar ‘Fine Art’:

English below

Galerie het Bouwhuis vertegenwoordigt kunstenaars waarvan zij graag meer toekomstig werk hoopt te kunnen bekijken. Deze kunstenaars stellen het onderzoek centraal. Soms is dat een onderzoek rondom een thema, soms rondom een materiaal, concept, zienswijze, techniek, of een combinatie van deze dingen.

´Met andere woorden: elke dag opnieuw beginnen; jezelf op het eigen spoor zetten en stug doorwerken vanuit een overtuiging die groot is in het klein; solo durven zijn in de wetenschap dat allereerst een eigen harmonie en een zelf gestelde grens moeten worden gezocht.

Ook dat is in feite een politiek statement, eenvoudig en ongevaarlijk, maar zo waardevol voor het verkrijgen van meer begrip over menselijke mogelijkheden.´

 

Jet Hogewind – grondlegger galerie het Bouwhuis

 

Om het werk dat Henriette Hogewind samen met Harm Janssens is begonnen voort te kunnen zetten, heeft Harm Gryanne Stunnenberg gevraagd om galerie het Bouwhuis aan te vullen met kunstenaars uit haar netwerk. De galerie heeft besloten zich toe te leggen op kunst van kleiner formaat voor binnen haar twee locaties aan de Kleine Overstraat in Deventer, en zich daarnaast bezig te houden met het (mede-)organiseren van exposities. Op verschillende manieren werken zij samen om een grotere groep internationale kunstenaars een platform te bieden voor het tonen en verkopen van kunst.

 

Deze kunstenaars zijn:

Thijs Segers

Maarten van Aken

Lucas Klein

Wianda Keizer

Francesco Donà

Huib van der Stelt

Aldrik Salverda

Lisa de Goey

Guido Orsetti

Pablo Hulshof

Art van Triest

Ria Geerdink

Peter-Frans de Graaf

Kathryn Hart

Peter Kalkowsky

Tjalling Quinten Mulder

Estrellita Bartelsman

Jelis van Dolderen

Piet Warffemius

Sjoerd Tegelaers

Het ACTUELE AANBOD VAN KUNSTWERKEN van galerie het Bouwhuis vindt u op onze Instagram pagina art_at_hetbouwhuis (volg deze link).

Bezoekadres: Kleine Overstraat 17, Deventer
Contact: art@hetbouwhuis.net, 0031 (0)6 83691408

Why Fine Art?

Gallery het Bouwhuis represents artists of whom it hopes to be able to see future art works. These artists put research at the center of their practice. Sometimes, this research evolves around a certain theme, sometimes around a material, concept, view, technique, or a combination of those things.

 

´With other words: start anew again every day; putting yourself on your own track, and just keep on working from a large belief in the small; daring to be solo, knowing that what comes first, is investigating one’s own harmony and personally defined boundary.

This is, in fact, a political statement as well, simple, and harmless but so valuable for retrieving a better understanding of human capacities. ´

Jet Hogewing – founder gallery het Bouwhuis

To be able to continue the work that Henriette Hogewind and Harm Janssens started together, Harm asked Gryanne Stunnenberg to include artists from her network in the gallery. The gallery decided to focus its attention to art works of a smaller scale inside her two venues at the Kleine Overstraat in Deventer, the Netherlands, and is also active as exhibition (co-)organizer. They work together in several ways to provide a platform to a larger group of international artists to display and sell art.

These artists are:

Thijs Segers

Maarten van Aken

Lucas Klein

Wianda Keizer

Francesco Donà

Huib van der Stelt

Aldrik Salverda

Lisa de Goey

Guido Orsetti

Pablo Hulshof

Art van Triest

Ria Geerdink

Peter-Frans de Graaf

Kathryn Hart

Peter Kalkowsky

Tjalling Quinten Mulder

Estrellita Bartelsman

Jelis van Dolderen

Piet Warffemius

Sjoerd Tegelaers

The CURRENTLY AVAILABLE ART COLLECTION of gallery het Bouwhuis is shown on our Instagram page art_at_hetbouwhuis (follow this link).

 

Visiting address: Kleine Overstraat 17, Deventer, the Netherlands
Contact:
art@hetbouwhuis.net, 0031 (0)6 83691408