Waarom Fine Art?

Wat het Bouwhuis beweegt met haar ‘Fine Art’:

De motivatie van het Bouwhuis om iets te laten zien van actuele beeldende kunst van in Nederland wonende en werkende beeldend kunstenaars, stamt uit de tijd dat ik een grote zelfstandige galerie had. Eerst op de Aylsumaheerd, de grote Groninger boerderij waar wij tot april 2014 woonden en werkten, en waar ik een grote galerie had onder de naam Kunstgang Op de Wind; vervolgens op het Bouwhuis zelf aan de Croddendijk 8 te Lettele (gemeente Deventer), waar wij wonen en werken.

Mijn motivatie ligt eigenlijk voor het oprapen. Want zoals ook in een breder maatschappelijk veld de discussie gevoerd werd en wordt over de spanning tussen het algemeen belang, zo is ook aantoonbaar dat de beeldende kunst in een spagaat zit tussen enerzijds de hyper-geengageerde en dikwijls politiek gevoerde statements van zowel kunstenaars als van de schrijvende verslaglegging daarvan, de tentoonstellingen wereldwijd van galeries, beurzen en musea die dikwijls met een  gelden van derden of een overheidssubsidie als basisinkomen tot stand komen; als anderzijds kunstenaars die in redelijkheid eigenwijs zijn en daardoor los van welk engagement ook hun weg zoeken om uiteindelijk hun beeldend vermogen en hun ambtelijk vernuft in een harmonisch geheel te vatten. Zodat er sprake is van autonome beeldende kunstwerken waarin deze spanning  zowel het motief als het onderwerp is.

Het zijn juist deze beeldend kunstenaars waar het Bouwhuis graag mee werkt en met hen wil laten zien dat het om iets anders gaat dan de ratrace naar die spekgladde tot waar de vlag wappert van de wel wetende arrivee’s.

Met andere woorden: elke dag opnieuw beginnen; jezelf op het eigen spoor zetten en stug doorwerken vanuit een overtuiging die groot is in het klein; solo durven zijn in de wetenschap dat allereerst een eigen harmonie en een zelf gestelde grens moet worden gezocht.

Ook dat is in feite een politiek statement, eenvoudig en ongevaarlijk maar zo waardevol voor het verkrijgen van meer begrip over menselijke mogelijkheden.

Jet Hogewind

Fine Art & Fine Food; het Bouwhuis.